Przetargi

Ogłoszenie II przetargu pn. "Odbieranie i
zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór oferty

Wzór umowy

Wykaz wykonanych usług

Wykaz sprzętu

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia

Wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-15 13:55:43.
Data wprowadzenia: 2018-11-15 13:55:43
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót