Przetargi

Zaproszenie ofertowe na przygotowanie wniosku o
dofinansowanie projektu współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz
zarządzanie i realizację projektu edukacyjnego w
ramach konkursu: Oś Priorytetowa X Edukacja dla
rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i
rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1
Edukacja ogólna, Nr naboru
RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18

Treść zaproszenia do składania ofert wraz z formularzem ofertowym

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-09 15:58:58 | Data modyfikacji: 2018-11-09 15:59:50.
Data wprowadzenia: 2018-11-09 15:58:58
Data modyfikacji: 2018-11-09 15:59:50
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót