Przetargi

Ogłoszenie II przetargu pn. "Przedmiotem
postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w trybie
zaprojektuj i wybuduj obejmującego wykonanie prac
projektowych i robót budowlanych polegających na
„Budowie łącznika pomiędzy budynkami
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie i odpowiedź

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-18 13:54:06.
Data wprowadzenia: 2018-10-18 13:54:06
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót