Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pn. "Odbieranie,
zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór oferty

Wzór umowy

Wykaz posiadanego sprzętu

Wykaz wykonanych usług

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-18 11:44:54.
Data wprowadzenia: 2018-10-18 11:44:54
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót