Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pn. "Rozbudowa, przebudowa
i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego
przedszkola publicznego na gminny żłobek w
Wierzbicy wraz z budową zbiornika podziemnego na
gaz płynny o pojemności 4850l i przyłączem
oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Wzór umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Projekt budowlany

A-1 - Elewacje

A-2 - Rzut piwnic

A-3 - Rzut parteru

A-4 - Rzut piętra

A-5 - Rzut dachu

A-6 - Przekrój A-A

A-7 - Przekrój B-B

A-8 - Szczegóły wykonania okapu z rynną i kratek wentylacyjnych

A-9 - Murek oporowy przy oknie piwnicy

A-10 - Schody przed wejściem głownym

A-11 - Zestawienie stolarki drzwiowej

A-12 - Elewacje - kolorystyka

I-1 - Inwentaryzacja - Elewacje

I-2 - Inwentaryzacja - Rzut piwnic

I-3 - Inwentaryzacja - Rzut parteru

I-4 - Inwentaryzacja - Rzut piętra

I-5 - Inwentaryzacja - Rzut dachu

I-6 - Inwentaryzacja - Przekrój A-A

K-01 - Strop nad piętrem - obetonowanie

K-02 - Rzut piętra - zabudowa otworów w stropach

K-02_1 - Zabudowa otworów w stropach - Szczegóły

K-03 - Rzut piętra - nadproża

K-04 - Rzut parteru - nadproża

K-04_1 - Nadproża - szczegóły wykonawcze

K-05 - Rzut piwnic - Nadproża

K-06 - Drabina dostępowa na dach

K-08 - Wieniec (Belka) W-1

K-08_1 - Ławy fundamentowe Ł1 i Ł2

K-09 - Bieg schodowy główny górny

K-10 - Bieg schodowy główny dolny

K-11 - Bieg schodowy do piwnicy górny

K-12 - Bieg schodowy do piwnicy dolny

K-13 - Trzpień żelbetowy T1

K-14 - Trzpień żelbetowy T2

K-15 - Płyta P-1

K-16 - Zabudowa otworu w dachu

K-17 - Nadproże M-01

K-18 - Nadproże M-02

K-19 - Nadproże M-03

K-20 - Nadproże M-04

K-21 - Ogrodzenie

K-22 - Usytuowanie fundamentów central wentylacyjnych, kotła oraz konstrukcji jego zabudowy

K-23 - Prefabrykowana płyta żelbetowa pod centralę wentylacyjną

K-24 - Ciąg pieszy, droga wewnętrzna

K-25 - Fundament konstrukcji zadaszenia kotła i wiaty śmietnikowej

K-26 - Fundament kotła gazowego

K-27 - Wiata śmietnikowa i zadaszenie kotła

T-2 - Rzut piętra - Technologia

T-1 - Rzut parteru - Technologia

Z-01 - Mapa do celów projektowych

Specyfikacja techniczna - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Projekt wykonawczy - Instalacje elektryczne wewnętrzne

R_1 - Plan instalacji elektrycznych - Gniazda - Rzut piwnic

R_2 - Plan instalacji elektrycznych - Gniazda - Rzut parteru

R_3 - Plan instalacji elektrycznych - Gniazda - Rzut piętra

R_4 - Plan instalacji elektrycznych - Oświetlenie - Rzut piwnic

R_5 - Rzut parteru - Oświetlenie - Rzut parteru

R-6 - Plan instalacji elektrycznych - Rzut piętra

R-7 - Rzut instalacji odgromowej - Rzut dachu

S_1 - Schemat zasilania - Tablica T1

S_2 - Schemat zasilania - Tablica T2

S_3 - Schemat zasilania - Tablica T3

S_4 - Schemat systemu oddymiania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Instalacje wewnętrzne

Projekt budowlany - Instalacje wewnętrzne

Projektowana charakterystyka energetyczna

S-01 - Rzut piwnic - Instalacja wody

S_02 - Rzut parteru - Instalacja wody

S_03 - Rzut piętra - Instalacja wody

S_04 - Rzut piwnic - Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

S_05 - Rzut parteru - Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

S_06 - Rzut piętra - Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

S_08 - Rzut piętra - Instalacja wentylacji mechanicznej

S_09 - Przekrój B-B - Instalacja wentylacji mechanicznej

S_10 - Elewacja północno-zachodnia - Instalacja wentylacji mechanicznej

S_11 - Rzut parteru - Instalacja gazowa

S_12 - Aksonometria - Instalacja gazowa

S_13 - Schemat technologiczny - Kotłownia gazowa

S_14 - Rzut pomieszczenia technicznego - Kotłownia gazowa

S_15 - Elewacja północno-zachodnia - Kotłownia gazowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Sieci zewnętrzne

Projekt budowlany - Sieci zewnętrzne

SAN-1 - Projekt zagospodarowania terenu - Kanalizacja deszczowa, sanitarna i technologiczna

SAN-2 - Projekt zagospodarowania przestrzennego - Drenaż opaskowy, przyłącze gazu

SAN-3 - Profil kanalizacji sanitarnej i technologicznej

SAN-4 - Profil kanalizacji deszczowej

SAN-5 - Profil drenażu opaskowego

SAN-6 - Profil przyłącza gazu

SAN-7 - Drenaż opaskowy - Przekrój poprzeczny

SAN-8 - Rzut główny z przekrojem zbiornik podziemny 4850 dm3

SAN-9 - Studzienka obsługowa zbiornika

SAN-10 - Posadowienie anod zbiornik podziemny 4850 dm3

SAN-11 - Posadowienie anod zbiornik podziemny 4850 dm3

Przedmiar budowlany

Przedmiar - Instalacje elektryczne

Przedmiar - Instalacje sanitarne wewnętrzne

Przedmiar - Instalacje sanitarne zewnętrzne

Przedmiar - Wyposażenie kuchni

Zdjęcie budynku

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-13 22:02:14.
Data wprowadzenia: 2018-09-13 22:02:14
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót