Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. "Modernizacja obiektu
sportowego w miejscowości Ruda Wielka w Gminie
Wierzbica"

Treść ogłoszenia o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis techniczny

Przedmiar

Zagospodarowanie terenu

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 14:29:29.
Data wprowadzenia: 2018-07-20 14:29:29
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót