Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Wierzbica Kolonia"

Treść ogłoszenia o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar

Projekt

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:30:51.
Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:30:51
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót