Przetargi

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn.
"Modernizacja zasilania budynków użyteczności
publicznej w Gminie Wierzbica"

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Przedmiar PSP Polany

Przedmiar PSP Wierzbica

Przedmiar PSP Wierzbica - plik .ath

Przedmiar PSP Ruda Wielka

Przedmiar PSP Ruda Wielka - plik .ath

Przedmiar PSP Zalesice

Przedmiar PSP Zalesice - plik .ath

Projekt PSP Wierzbica

Projekt PSP Ruda Wielka

Projekt PSP Zalesice

Projekt Urząd Gminy w Wierzbicy

Projekt PSP Polany

Rysunek nr 1 - PSP Ruda Wielka

Rysunek nr 2 - PSP Ruda Wielka

Rysunek nr 3 - PSP Ruda Wielka

Rysunek nr 1 - PSP Polany

Rysunek nr 2 - PSP Polany

Rysunek nr 1 - Urząd Gminy w Wierzbicy

Rysunek nr 2 - Urząd Gminy w Wierzbicy

Rysunek nr 3 - Urząd Gminy w Wierzbicy

Rysunek nr 1 - PSP Wierzbica

Rysunek nr 2 - PSP Wierzbica

Rysunek nr 3 - PSP Wierzbica

Rysunek nr 1 - PSP Zalesice

Rysunek nr 2 - PSP Zalesice

Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - Urząd Gminy w Wierzbicy

Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - PSP Wierzbica

Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - PSP Ruda Wielka

Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - PSP Zalesice

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:01:53.
Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:01:53
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót