Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła

UWAGA!

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - Protokół równoważności dla pomp ciepła

Załącznik nr 7 - Informacja o grupie kapitałowej

PSP Ruda Wielka - Przedmiar

PSP Ruda Wielka - Rysunek Nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Ruda Wielka - Projekt

PSP Ruda Wielka - Rysunek Nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Ruda Wielka - Rysunek Nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Ruda Wielka - Rysunek Nr 4 - Przekrój pomieszczenia wymiennika

PSP Ruda Wielka - STWiOR

PSP Wierzbica - Przedmiar

PSP Wierzbica - Projekt

PSP Wierzbica - Rysunek Nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Wierzbica - Rysunek Nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Wierzbica - Rysunek Nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Wierzbica - Rysunek Nr 4 - Wpięcie zaworu w instalację

PSP Wierzbica - STWiOR

Urząd Gminy w Wierzbicy - Przedmiar

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek Nr 1 - Plan sytuacyjny

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek Nr 2 - Rzut kotłowni

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek Nr 3 - Schemat hydrauliczny

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek Nr 4 - Wpięcie zaworu w instalację

Urząd Gminy w Wierzbicy - Projekt

Urząd Gminy w Wierzbicy - STWiOR

PSP Zalesice - Przedmiar

PSP Zalesice - Projekt

PSP Zalesice - Rysunek Nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Zalesice - Rysunek Nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Zalesice - Rysunek Nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Zalesice - STWiOR

PSP Polany - Przedmiar

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:20:52.
Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:20:52
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót