Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie wstępne wykonawcy

Wykaz robót

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wzór umowy

Protokół równoważności dla pomp ciepła

Oświadczenie o grupie kapitałowej

PSP Ruda Wielka - Przedmiar

PSP Ruda Wielka - Projekt

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 4 - Przekrój pomieszczenia wymiennika c.o.

PSP Ruda Wielka - STWiOR

PSP Wierzbica - Przedmiar

PSP Wierzbica - Projekt

PSP Wierzbica - Rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Wierzbica - Rysunek nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Wierzbica - Rysunek nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Wierzbica - Rysunek nr 4 - Wpięcie zaworu w instalację

PSP Wierzbica - STWiOR

Urząd Gminy w Wierzbicy - Przedmiar

Urząd Gminy w Wierzbicy - Projekt

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 2 - Rzut kotłowni

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 3 - Schemat hydrauliczny

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 4 - Wpięcie zaworu w instalację

Urząd Gminy w Wierzbicy - STWiOR

PSP Zalesice - Przedmiar

PSP Zalesice - Projekt

PSP Zalesice - Rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Zalesice - Rysunek nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Zalesice - STWiOR

PSP Polany - Przedmiar

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:47:39.
Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:47:39
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl