Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Zalesice"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis techniczny

Przedmiar robót

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 22:10:24.
Data wprowadzenia: 2017-09-07 22:10:24
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót