Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Protokół równoważności dla pomp ciepła

Załącznik nr 7 - Informacja o grupie kapitałowej

PSP Ruda Wielka - Przedmiar

PSP Ruda Wielka - Projekt

PSP Ruda Wielka - STWiOR

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 1

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 2

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 3

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 4

PSP Wierzbica - Przedmiar

PSP Wierzbica - Projekt

PSP Wierzbica - STWiOR

PSP Wierzbica - Rysunek nr 1

PSP Wierzbica - Rysunek nr 2

PSP Wierzbica - Rysunek nr 3

PSP Wierzbica - Rysunek nr 4

Urząd Gminy w Wierzbicy - Przedmiar

Urząd Gminy w Wierzbicy - Projekt

Urząd Gminy w Wierzbicy - STWiOR

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 1

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 2

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 3

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 4

PSP Zalesice - Przedmiar

PSP Zalesice - Projekt

PSP Zalesice - STWiOR

PSP Zalesice - Rysunek nr 1

PSP Zalesice - Rysunek nr 2

PSP Zalesice - Rysunek nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi II

Zawiadomienie o wynikach przetargu

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-04 10:49:07 | Data modyfikacji: 2017-09-04 10:49:21.
Data wprowadzenia: 2017-09-04 10:49:07
Data modyfikacji: 2017-09-04 10:49:21
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót