Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Rzeczków"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Opis techniczny

Plan sytuacyjny

Przekrój podłużny

Przekrój poprzeczny

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:46:31.
Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:46:31
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót