Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pn. Przebudowa dróg
gminnych, ul. Głowackiego i Batalionów
Chłopskich w Wierzbicy

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót - Kanalizacja

Przedmiar robót - Wodociąg

Przedmiar robót drogowych

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Profil podłużny - nr 1

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Profil podłużny - nr 2

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Profil podłużny - nr 3

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Profil podłużny - nr 4

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Przekrój konstrukcyjny - nr 1

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Przekrój konstrukcyjny - nr 2

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Przekrój konstrukcyjny - nr 3

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Przekroje zjazdu

Projekt budowlany - Kanalizacja - Opis techniczny

Projekt budowlany - Kanalizacja - Profil kanału deszczowego

Projekt budowlany - Kanalizacja - Przekrój poprzeczny - nr 1

Projekt budowlany - Kanalizacja - Przekrój poprzeczny - nr 2

Projekt budowlany - Kanalizacja - Przekrój poprzeczny - nr 3

Projekt budowlany - Kanalizacja - Przekrój poprzeczny - nr 4

Projekt budowlany - Kanalizacja - Przekrój poprzeczny - nr 5

Projekt budowlany - Wodociąg - Opis techniczny

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil wodociągu - nr 1

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil wodociągu - nr 2

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil wodociągu - nr 3

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil przyłącza wodociągowego - nr 1

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil przyłącza wodociągowego - nr 2

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil przyłącza wodociągowego - nr 3

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil przyłącza wodociągowego - nr 4

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil przyłącza wodociągowego - nr 5

Projekt budowlany - Wodociąg - Schemat montażowy

Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenu - Oświadczenie

Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenu - Plan zagospodarowania terenu

Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenu - Orientacja

Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenu - Plan zagospodarowania terenu - Rysunek nr 1

Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenu - Plan zagospodarowania terenu - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projekt organizacji ruchu - Droga powiatowa i droga gminna - Opis techniczny

Projekt organizacji ruchu - Droga powiatowa i droga gminna - Plan sytuacyjny

Projekt organizacji ruchu - Droga powiatowa i droga gminna - Wykaz znaków

Projekt organizacji ruchu - Droga wojewódzka 744 - Stała organizacja - nr 1

Projekt organizacji ruchu - Droga wojewódzka 744 - Stała organizacja - nr 2

Projekt organizacji ruchu - Droga wojewódzka 744 - Stała organizacja - nr 3

Projekt organizacji ruchu - Droga wojewódzka 744 - Stała organizacja - nr 4

Projekt organizacji ruchu - Droga wojewódzka 744 - Stała organizacja - nr 5

Specyfikacja techniczna - Spis

Specyfikacja techniczna - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Specyfikacja techniczna - Wyburzenie obiektów budowlanych

Specyfikacja techniczna - Rozbiórka elementów dróg

Specyfikacja techniczna - Przebudowa wodociągu

Specyfikacja techniczna - Przepust HDPE

Specyfikacja techniczna - Kanalizacja deszczowa

Specyfikacja techniczna - Koryto wraz z profilowaniem

Specyfikacja techniczna - Oczyszczanie i skropienie

Specyfikacja techniczna - Podbudowa z tłucznia kamiennego

Specyfikacja techniczna - Nawierzchnia

Specyfikacja techniczna - Nawierzchnia z kostki

Specyfikacja techniczna - Ustawienie krawężników betonowych

Specyfikacja techniczna - Betonowe obrzeża chodnikowe

Specyfikacja techniczna - Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego

Specyfikacja techniczna - Wymagania ogólne

Uzgodnienie - MPZP

Uzgodnienie - ZUD

Uzgodnienie - MZDW w Warszawie

Uzgodnienie - Orange

Uzgodnienie - PZDP

Uzgodnienie - UMWM

Uzgodnienie - ZWiK

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-02 11:57:08 | Data modyfikacji: 2017-06-02 12:10:51.
Data wprowadzenia: 2017-06-02 11:57:08
Data modyfikacji: 2017-06-02 12:10:51
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski