Przetargi

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym dla
mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających
własnego mieszkania na sprzedaż
niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 8
położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza
31 o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu
udziałem wynoszącym 30/768 w częściach
wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie
służą do wyłącznego użytku właścicieli
poszczególnych lokali wraz z oddaniem w
użytkowanie wieczyste takiej samej ułamkowej
części działki nr 2081/4

Zawiadomienie o wyniku przetargu

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-26 08:31:39.
Data wprowadzenia: 2017-01-26 08:31:39
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót