Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na doposażenie pracowni
szkolnych w ramach projektu "Moim celem moja
przyszłość”, realizowane przez Gminę
Wierzbica. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oświadczenie o wskaźniku procentowym zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie dotyczące spełaniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 ba

Załącznik nr 6 - cz. a

Załącznik nr 6 - cz. b

Załącznik nr 6 - cz. c

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zmiana treści SIWZ nr 1

Załącznik nr 6ba - po modyfikacji

Odpowiedzi - Zestaw nr 1

Odpowiedzi - Zestaw nr 2

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z oceny ofert

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:14:41.
Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:14:41
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl