Przetargi

Zawiadomienie Urzędu Gminy w Wierzbicy, że w
wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
Zaproszenia do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Zimowe
utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym
2016/2017” na terenie gminy Wierzbica, wybrana
została najkorzystniejsza oferta tj. oferta Nr 1,
Przedsiębiorstwa
Transportowo-Handlowo-Usługowego, Jerzy
Stanisławek, ul. Jana Pawła II 9, 26-680
Wierzbica. Cena oferty brutto 109 306,80 zł.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-18 21:02:21 | Data modyfikacji: 2016-11-18 21:05:46.
Data wprowadzenia: 2016-11-18 21:02:21
Data modyfikacji: 2016-11-18 21:05:46
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski