Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na roboty
budowlane polegające na: budowie placu zabaw przy
gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości
Pomorzany oraz budowie placu zabaw na działce
gminnej w miejscowości Suliszka

Przedmiar - Plac zabaw - Suliszka

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy

Karta techniczna - karuzela czteroosobowa

Karta techniczna - karuzela tarczowa

Opis techniczny placu zabaw - Pomorzany

Opis techniczny placu zabaw - Suliszka

Przedmiar - Plac zabaw - Pomorzany

Przedmiar - Plac zabaw - Suliszka

Kosztorys ofertowy - Plac zabaw - Pomorzany

Kosztorys ofertowy - Plac zabaw - Suliszka

Zagospodarowanie - Plac zabaw - Pomorzany

Zagospodarowanie - Plac zabaw - Suliszka

Wyjaśnienie

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-10 13:39:37.
Data wprowadzenia: 2016-10-10 13:39:37
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski