2014-05-13 12:14:05
ZARZĄDZENIE NR 22 / 2014 W Ó J T A G M I N Y WIERZBICA z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych . Na podstawie art. 182 § 1 pkt.1, i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011   ...więcej

2014-05-13 12:12:12
Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzbica podaje do wiadomości info  ...więcej

2014-04-16 17:45:07
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 07 kwietnia 2014 roku  o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a i art. 61b ustawy z dnia 0  ...więcej

2014-03-26 10:55:02
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania  ...więcej

2014-03-26 10:50:24
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  ...więcej

2014-03-26 10:40:11
Informacjao uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr&nb  ...więcej

2014-03-26 10:38:53
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 W Urzędzie Gminy W i e r z b i c a udzielaniem informacji w sprawach głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika za  ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7