Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała nr XXX/242/2006 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr
XXI/174/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru
górniczego WIERZBICA III.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-12 09:59:56.
Data wprowadzenia: 2006-04-12 09:59:56
Opublikowane przez: Krzysztof Pater