Zagospodarowanie przestrzenne

Wierzbica 2008.12.08   R.G.I.-7331/2/CP/2008


OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Wierzbica


 


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


 


 


 


zawiadamiana strony postępowania


 


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 172/3, 174, 429/1, 430/1, 431/1, 432/1, 433/1 i odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 474/11, 474/23, 474/13, 474/15, 474/17, 474/19, 474/21, 520/1, 515/1, 516/1 w ulicy Radomskiej


w Wierzbicy, w dniu 30.09.2008r. (data wpływu 25.11.2008r.)wydane zostało postanowienie L.dz.5140/9/08/2337/LK- Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie , w dniu 29.07.2008.r wydane zostało postanowienie WZMiUW. IR/SZ-0231/459/08 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 24.07.2008r. wydane zostało postanowienie MZDW.P.P.7331/744-857/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 28.07.2008r., wydane zostało postanowienie MBP.PP.7332-196/Rd/2008 Marszałka Województwa Mazowieckiego, w dniu 21.07.2008r wydane zostało postanowienie WI-R-AK/7048/123/08 Wojewody Mazowieckiego.


Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy , pokój nr 25 w godz. 800-1500. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni,licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


                                                                                                                                               


                                                                                                                                                Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                                                    Dariusz Myśliwiec


               

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-10 17:16:40.
Data wprowadzenia: 2008-12-10 17:16:40
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk