Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2018-08-04 23:19:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 211, 413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219, 413/2 w miejscowości Suliszka obręb Suliszka gm. Wierzbica, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX XXXXXXXXXXXX zam. Radom ul. XXXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2018-08-02 01:18:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE OŚWIETLENIA ULCZNEGO DZ.NR EWID.1021 NA DZIAŁKACH NR EWID. 902/3, 1025, 766/6, 766/5, 766/4, 766/2, 766/3, 764/2, 764/1, 762, 761/5, 761/4, 761/2, 761/1 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXXXXXX zam. Radom XXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
2018-07-31 14:18:44
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia terenu na działkach nr 188/4 i 188/2 w miejscowości Zalesice obręb Zalesice gm. Wierzbica, na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX XXXXXXXXXXX zam. Radom ul. XXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2018-07-31 14:15:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 211, 413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219, 413/2 w miejscowości Suliszka obręb Suliszka gm. Wierzbica, w dniu 10.07.2018r., wydane zostało postanowienie PZD.II.415.1.185.2018 Zarządu Powiatu w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom.
2018-07-31 14:09:23
  ...więcej

Obwieszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.07.2018 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenia terenu na działkach nr 188/4, 188/2 w miejscowości Zalesice obręb Zalesice. gm. Wierzbica, w dniu 10.07.2018r., wydane zostało postanowienie PZD.II.415.1.184.2018 Zarządu Powiatu w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
2018-07-20 14:36:12
  ...więcej

Obwieszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.07.2018 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE OŚWIETLENIA ULCZNEGO DZ.NR EWID.1116 NA DZIAŁKACH NR EWID. 1133, 1116, 1022, 1024, 1026/1 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotr Bujnowicza zam. Radom ul. Sycyńska 35 lok. 6 i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2018-07-20 14:34:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19 czerwca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2018-06-22 08:58:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 roku. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy podaje się do publicznej wiadomości: Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
2018-06-19 14:29:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego na działkach nr 766/6. 766/5, 766/4, 766/2, 766/3, 764/2, 764/1, 762, 761/5, 761/4, 761/2, 761/1.
2018-06-15 10:19:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego na działkach nr 1133, 1116, 1022, 1024, 1026/1.
2018-06-15 10:17:58
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Zalesice, obejmującej budowę oświetlenia terenu na działkach nr 188/4, 188/2.
2018-06-15 10:15:31
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Suliszka, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego na działkach nr 211, 413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219, 413/2.
2018-06-15 10:06:14
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 14.06.2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3542 W Wierzbica-Modrzejowice
2018-06-14 10:32:38
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 14.06.2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska
2018-06-14 10:31:17
  ...więcej

Zawiadomienie-obwieszczenie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3542 W Wierzbica-Modrzejowice
2018-05-28 15:53:32
  ...więcej

Zawiadomienie-obwieszczenie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska
2018-05-28 15:52:26
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 22 maja 2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych działka nr ew 155 w miejscowości Rzeczków gm. Wierzbica” inwestor P. Wakuła Tomasz CELUTRANS Rzeczków 32, 26 – 680 Wierzbica
2018-05-22 08:36:41
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu że w dniu 10.05.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów i punktu zbierania złomu na działce o numerze ewidencyjnym 2106/22 obręb Wierzbica, gm. Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie
2018-05-11 10:15:18
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.04.2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Wierzbica, Polany Kolonia, Polany oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko dla planu
2018-05-07 14:46:38
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 423
poprzednie     następne