Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
04.10.2018 roku w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że w toku postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego
działka nr 987 na działkach nr 936/1, 936/2,
936/3, 939, 941, 943/1, 943/3, 946/2 w
miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb
Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, w dniu
27.09.2018r., wydane zostało postanowienie
I-1.466.266.2018.1.KS Zarządu Województwa
Mazowieckiego w Warszawie ul. Mazowiecka 14
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-08 13:21:33.
Data wprowadzenia: 2018-10-08 13:21:33
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót