Komunikaty i obwieszczenia

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa, stanowiących własność osób
fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów
ewidencyjnych gminy Wierzbica
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-26 07:31:07.
Data wprowadzenia: 2018-09-26 07:31:07
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót