Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27
sierpnia 2018 roku w sprawie zawiadomienia stron
postępowania że w dniu 22.08.2018r.,na wniosek
Gminy Wierzbica reprezentowanej przez
pełnomocnika Pana XXXXXX XXXXXXXXXXX zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Dąbrówka Warszawska,
obejmującej budowę oświetlenia ulicznego
działki nr 1199
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 11:12:44.
Data wprowadzenia: 2018-08-28 11:12:44
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót