Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
22.08.2018 w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że w dniu 21.08.2018 roku wydana
została decyzja nr RRN.6733.3.2018 w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
DZ. NR EWID. 1116 NA DZIAŁKACH NR EWID. 1133,
1116, 1022, 1024, 1026/1 W MIEJSCOWOŚCI
DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA
WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-23 15:12:29.
Data wprowadzenia: 2018-08-23 15:12:29
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót