Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
22.08.2018 w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że w dniu 21.08.2018 roku wydana
została decyzja nr RRN.6733.2.2018 w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU NA
DZIAŁKACH NR EWID. 188/4 I 188/2 W MIEJSCOWOŚCI
ZALESICE OBRĘB ZALESICE, GM. WIERZBICA
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-23 15:10:59.
Data wprowadzenia: 2018-08-23 15:10:59
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót