Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
22.08.2018 w sprawie zawiadomienia stron
postępowania że w dniu 21.08.2018 roku wydana
została decyzja nr RRN.6733.4.2018 w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
DZ. NR EWID. 1021 NA DZIAŁKACH NR EWID. 902/3,
1025, 766/6, 766/5, 766/4, 766/2, 766/3, 764/2,
764/1, 762, 761/5, 761/4, 761/2, 761/1 W
MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM.
WIERZBICA
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-23 15:04:38.
Data wprowadzenia: 2018-08-23 15:04:38
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót