Komunikaty i obwieszczenia

Ogłoszenie ws. realizacji zadania pt.
"Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia
lasu dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa na terenie powiatu Radomskiego"
zleconego  na podstawie umowy nr ROŚ.6162.1.2018
z dnia 4 czerwca 2018 r., przez Powiat Radomski,
że na terenie Gminy Wierzbica dla obrębów;
Błędów, Dąbrówka Warszawska, Łączany,
Podgórki, Polany, Polany Kolonia, Pomorzany, Ruda
Wielka, Rzeczków, Stanisławów, Suliszka,
Wierzbica, Zalesice
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:56:56.
Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:56:56
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót