Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego projektu
zaktualizowanego Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa mazowieckiego oraz
Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego
obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego
Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko
 Treść obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-04 23:19:04.
Data wprowadzenia: 2018-08-04 23:19:04
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót