Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31
lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron
postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny
zakończył postępowanie dowodowe w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegającego na
BUDOWIE OŚWIETLENIA ULCZNEGO DZ.NR EWID.1021 NA
DZIAŁKACH NR EWID. 902/3, 1025, 766/6, 766/5,
766/4, 766/2, 766/3, 764/2, 764/1, 762, 761/5,
761/4, 761/2, 761/1 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA
OBRĘB RUDA WIELKA, na wniosek GMINY WIERZBICA
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana
XXXXXXXXXX zam. Radom XXXXXXXXXXXXX i przystąpi
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
dowodowego.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:18:44.
Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:18:44
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót