Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31
lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron
postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny
zakończył postępowanie dowodowe w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegającego na
budowie oświetlenia terenu na działkach nr
188/4 i 188/2 w miejscowości Zalesice obręb
Zalesice gm. Wierzbica, na wniosek Gminy Wierzbica
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX
XXXXXXXXXXX zam. Radom ul. XXXXXXXXX i przystąpi
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
dowodowego
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:15:47.
Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:15:47
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót