Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31
lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron
postępowania, że w toku postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego
na działkach nr 211, 413/3, 218/1, 218/2, 408/5,
219, 413/2 w miejscowości Suliszka obręb
Suliszka gm. Wierzbica, w dniu 10.07.2018r.,
wydane zostało postanowienie
PZD.II.415.1.185.2018 Zarządu Powiatu w Radomiu
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:09:23.
Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:09:23
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót