Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
17.07.2018 w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że w toku postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: budowie oświetlenia terenu na
działkach nr 188/4, 188/2 w miejscowości
Zalesice obręb Zalesice. gm. Wierzbica, w dniu
10.07.2018r., wydane zostało postanowienie
PZD.II.415.1.184.2018 Zarządu Powiatu w Radomiu
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 14:36:12.
Data wprowadzenia: 2018-07-20 14:36:12
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót