Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19
czerwca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

Tekst MPZP - Projekt na etapie wyłożenia do publicznego wglądu

Uzasadnienie do Uchwały - Projekt na etapie wyłożenia do publicznego wglądu

Rysunek MPZP - Projekt na etapie wyłożenia do publicznego wglądu

Tekst MPZP - Prognoza Oddziaływania na Środowisko - Projekt na etapie wyłożenia do publicznego wglądu

Załącznik nr 1 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu MPZP

Rysunek nr 1 - Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu MPZP

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-22 08:58:20.
Data wprowadzenia: 2018-06-22 08:58:20
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót