Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron
postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek
Gminy Wierzbica reprezentowanej przez
pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej budowę
oświetlenia ulicznego na działkach nr 766/6.
766/5, 766/4, 766/2, 766/3, 764/2, 764/1, 762,
761/5, 761/4, 761/2, 761/1.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:19:47.
Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:19:47
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót