Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron
postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek
Gminy Wierzbica reprezentowanej przez
pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Dąbrówka Warszawska,
obejmującej budowę oświetlenia ulicznego na
działkach nr 1133, 1116, 1022, 1024, 1026/1.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:17:58.
Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:17:58
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót