Komunikaty i obwieszczenia

Zawiadomienie-obwieszczenie stron o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
polegającego na rozbudowie drogi powiatowej
3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-28 15:52:26.
Data wprowadzenia: 2018-05-28 15:52:26
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót