Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
27.04.2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obrębu Wierzbica, Polany Kolonia,
Polany oraz o przystąpieniu do sporządzenia
prognoz oddziaływania na środowisko dla planu

Treść obwieszczenia

Załącznik - Mapa

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:46:38.
Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:46:38
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót