Komunikaty i obwieszczenia

Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
27.04.2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obrębu Wierzbica, Polany Kolonia,
Polany oraz o przystąpieniu do sporządzenia
prognoz oddziaływania na środowisko dla planu

Treść obwieszczenia

Załącznik - Mapa

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:46:38.
Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:46:38
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl