Komunikaty i obwieszczenia

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu
postępowania administracyjnego z dnia 24.04.2018
roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
pn. rozbudowa drogi powiatowej 3560W Ruda Wielka -
Dąbrówka Warszawska
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-24 11:30:18.
Data wprowadzenia: 2018-04-24 11:30:18
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót