Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska nr WOOŚ-II.442.1.2018.TR.2 z dnia 28
lutego 2018 roku o podaniu do publicznej
wiadomości, że przystąpiono do postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia polegającego na
planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji
elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie

Treść obwieszczenia

Powiadomienie Ministerstwa Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-06 09:57:59.
Data wprowadzenia: 2018-03-06 09:57:59
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót