Komunikaty i obwieszczenia

Zawiadomienie o wydanej w dniu 22.02.2018 r.
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie węzła do produkcji betonu o wydajności
do 120m3/h mieszanki betonowej wraz z niezbędną
infrastrukturą – usytuowanych w miejscowości
Rzeczków na dz nr. 310/62,310/64 Gmina Wierzbica
inwestor P. Chełmiński Jakub zam. Kowala 37, 26-
624 Kowala reprezentowanego przez pełnomocnika P.
Bujak Grzegorz Roman ul. Staszica 6/06, 25-008
Kielce
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:23:50.
Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:23:50
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót