Komunikaty i obwieszczenia

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 13.02.2018 roku o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr
727 w miejscowości Wierzbica na odcinku od km
63+455 do km 64+610 inwestor Mazowiecki Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:21:06.
Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:21:06
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót