Komunikaty i obwieszczenia

Komunikaty i obwieszczenia

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 13.02.2018 roku o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr
727 w miejscowości Wierzbica na odcinku od km
63+455 do km 64+610 inwestor Mazowiecki Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa
 
Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:21:06.
Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:21:06
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl