Komunikaty i obwieszczenia

Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 23.10.2017
roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie
nieruchomości położonej w miejscowości Polany
gmina Wierzbica, oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków jako działki nr 263 i 264/1
 Treść decyzji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:44:25.
Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:44:25
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót