Komunikaty i obwieszczenia

Komunikaty i obwieszczenia

Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 23.10.2017
roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie
nieruchomości położonej w miejscowości Polany
gmina Wierzbica, oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków jako działki nr 263 i 264/1
 
Treść decyzji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:44:25.
Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:44:25
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl