Komunikaty i obwieszczenia

Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica wraz ze zmianą Nr 2 Studium

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica wraz ze zmianą Nr 2 Studium - Kierunki

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica wraz ze zmianą Nr 2 Studium - Uwarunkowania

Prognoza Oddziaływania na Środowisko do „Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica”, obejmującej część sołectwa Zalesice Kolonia

Prognoza Oddziaływania na Środowisko do do „Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica”, obejmującej część sołectwa Zalesice Kolonia - Mapa

Opracowanie Ekofizjograficzne do „Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica”, obejmującej część sołectwa Zalesice Kolonia

Opracowanie Ekofizjograficzne do „Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica”, obejmującej część sołectwa Zalesice Kolonia - Mapa

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-01 14:34:16.
Data wprowadzenia: 2017-12-01 14:34:16
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl