Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica wraz ze zmianą Nr 2 Studium

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica wraz ze zmianą Nr 2 Studium - Kierunki

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica wraz ze zmianą Nr 2 Studium - Uwarunkowania

Prognoza Oddziaływania na Środowisko do „Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica”, obejmującej część sołectwa Zalesice Kolonia

Prognoza Oddziaływania na Środowisko do do „Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica”, obejmującej część sołectwa Zalesice Kolonia - Mapa

Opracowanie Ekofizjograficzne do „Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica”, obejmującej część sołectwa Zalesice Kolonia

Opracowanie Ekofizjograficzne do „Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica”, obejmującej część sołectwa Zalesice Kolonia - Mapa

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-01 14:34:16.
Data wprowadzenia: 2017-12-01 14:34:16
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót