Komunikaty i obwieszczenia

Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-18 14:40:14.
Data wprowadzenia: 2017-10-18 14:40:14
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl