Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-18 14:40:14.
Data wprowadzenia: 2017-10-18 14:40:14
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót