Komunikaty i obwieszczenia

Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
09.10.2017 roku w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
,,wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez
użycia środków strzałowych działka nr ew 155
w miejscowości Rzeczków gm. Wierzbica”
 
Treść obwieszczenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 09.10.2017 r.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 11:03:29.
Data wprowadzenia: 2017-10-10 11:03:29
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl