Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
09.10.2017 roku w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
,,wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez
użycia środków strzałowych działka nr ew 155
w miejscowości Rzeczków gm. Wierzbica”
 Treść obwieszczenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 09.10.2017 r.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 11:03:29.
Data wprowadzenia: 2017-10-10 11:03:29
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót