Komunikaty i obwieszczenia

Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany
studium
 
Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:54:30.
Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:54:30
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl