Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany
studium
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:54:30.
Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:54:30
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót