Komunikaty i obwieszczenia

Protokół z przeprowadzenia dyskusji nad
przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 1
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wierzbica dotyczącej
części sołectwa Rzeczków wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-26 08:34:19.
Data wprowadzenia: 2016-09-26 08:34:19
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót