Komunikaty i obwieszczenia

Komunikaty i obwieszczenia

Protokół z przeprowadzenia dyskusji nad
przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 1
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wierzbica dotyczącej
części sołectwa Rzeczków wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 
Treść protokołu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-26 08:34:19.
Data wprowadzenia: 2016-09-26 08:34:19
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl