Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że w
dniu 12 sierpnia 2016 r. wydał postanowienia,
znak WOOŚ-II.4210.62.2015.MP.19, podejmujące
postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarrunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
wiatrowej "Mirów Wierzbica" wraz infrastrukturą
towarzyszącą na terenie gminy Mirów, Wierzbica
i Jastrząb o maksymalnej mocy 56MW
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-23 09:13:10 | Data modyfikacji: 2016-08-23 09:17:36.
Data wprowadzenia: 2016-08-23 09:13:10
Data modyfikacji: 2016-08-23 09:17:36
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót